Rehabilitacja w zaburzeniach prawidłowości napięcia mięśniowego

Wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe może być przyczyną wielu urazów. Flagowymi przykładami są tutaj takie urazy jak zespół łokcia tenisisty, łokcia golfisty, przyparcie rzepki. Mięsień obsługujący dany ruch w stawie powinien działać harmonijnie zgodnie z właściwą biomechaniką danego stawu. W przypadku np. wzmożonego napięcia mięśniowego, lub siły mięśniowej (to nie to samo) dany mień może patologicznie wpływać na staw lub powięź generując uraz. Na przykład w przypadku łokcia tenisisty dana grupa mięśniowa w której nadmiernie do antagonistycznej grupy mięśniowej rozbudowano siłę mięśniową i napięcie mięśniowe co może mieć tendencje do skrócenia mięśnia powoduje przeciążeni i uraz – zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku do stawu łokciowego, pochodzący najczęściej z uszkodzonego przyczepu mięśnia prostownika wspólnego palców, który przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Ból może promieniować, zgodnie z przebiegiem mięśnia, w kierunku przedramienia i nadgarstka. Uszkodzenia tego przyczepu najczęściej zdarzają się w wyniku wykonywania naprzemiennych ruchów prostowania i odwracania nadgarstka, takich jak na przykład używanie śrubokręta, ale również odbijanie piłki z bekhendu przy zgiętym łokciu (stąd alternatywna nazwa choroby).
Każdy zdrowy staw cechuje się odpowiednią dla siebie zdrową biomechaniką,” grą stawowa”. Niestabilność stawu może dotyczyć każdego stawu w ludzkim organizmie. O niestabilności stawów mówimy wtedy kiedy dana biomechanika stawu jest zaburzona. Tonus mięśniowy oraz właściwa praca mięśni jest nie harmonijna oraz osłabiona. Właściwe napięcie mięśniowe utrzymujące staw np.: staw kolanowy ma olbrzymie znaczenia dla możliwości wystąpienia urazu, np.: zerwania więzadła krzyżowego, są to odruch niezależne od naszej woli. Niewłaściwa praca mięśni może równie powodować ból np.: w zespole przyparcia rzepki. Niewprawionemu oku trudno jest zauważyć czy zbadać biomechanikę stawu, w tym celu należy udać się do fizjoterapeuty. Mechanizm występowania niestabilności stawu jest bardzo złożony, może występować od wielu czynników fizjologicznych , hormonalnych, psychicznych takich jak ból, uszkodzenia mięśnia, ograniczenia aktywności ruchowej , nie prawidło wykonywanym ćwiczeniom, nawyki ruchowe i itp., itd. Niestabilności np.: stawu kolanowego może spowodować np.: uraz np. zwichnięcie rzepki.
Zwichnięcie rzepki – przemieszczenie rzepki, w którym wypada ona z bruzdy międzykłykciowej. Najczęściej rzepka ulega zwichnięciu do boku. Słabe napięcie mięśnia czworogłowego uda, koślawość kolan, Hipoplazja kłykcia bocznego kości udowej może spowodować niewłaściwą biomechanikę a w konsekwencji zwichnięcie rzepki.
Jeżeli rzepka ulega zwichnięciu i w tym samym momencie wraca na swoje miejsce, możemy mieć do czynienia z urazem niegroźnym, ale najczęściej pojawia się obrzęk i ból, a gdy nie powraca na swoje miejsce wymaga zamkniętego nastawienia.
Zależnie od stopnia urazu, powrót stawu do pełnej sprawności może trwać kilka tygodni. Często wymaga rehabilitacji przez ćwiczenia mięśnia czworogłowego uda celem wzmocnienia aparatu
W przypadku niewłaściwej rehabilitacji lub nieodbytej zaczyna dziać się kolejny patologiczny schemat chorobotwórczy: uraz psychiczny nie pozwalający na przeniesienie całego ciężaru ciała na uszkodzony staw, powoduje zaburzenie biomechaniki, niestabilność stawu i w konsekwencji może prowadzić do kolejnego urazu.
Najważniejszym leczeniem niestabilności stawów i zaburzeń w postaci napięcia mięśniowego jest postępowanie fizjoterapeutyczne w tym celu należy odwiedzić gabinet fizjoterapeuty. Leczenie zależy od rodzaju stawu, zakresu niestabilności. W skład leczenia wchodzą samodzielne ćwiczenia, ćwiczenia wykonywane z fizjoterapeutą, terapie manualne, terapie powięziowe, rozciąganie mięśni, terapie rozluźniające, zabiegi fizyko.